Nubusti ryte

Nubusti ryte,
Įkvėpti,
Jausti pavasario gaivą pro atdarą langą,
Apsiprausti veidą šaltu vandeniu,
Išgerti stiklinę vandens,
Išeiti į lauką,
Pajusti saulę,
oro srovę,
gamtos garsus,
Giliai įkvėpti,
Išsitiesti,
Niekur neskubėti,
Jaustis laisvu nuo visko,
Gyventi.

Laisvydas,

Vydūnas apie meilę

„Kalbėdami apie meilę, žmonės turi omeny įsigeidimą. Meilės jie beveik visai nepažįsta. Ji tėra tik retas svečias pasaulyj. Įsigeidimo visur matyti. Kurs į bet ką įsigeidęs yra, nori tą sau turėti, nori ir iš jo sau naudos, smagumo, pasimėgimo. Pats jausdamas savyj trūkumą, žmogus tiki, kad kitasai tąjį pripildys.
Kurie vienas antrą tikrai myli, nieko iš vienas antro nenori ir nelaukia. Vien tesirūpina tuo, kaip jam arba jai meilę pareiškus. Meilė nieko sau nereikalauja, o tik dalina, ką ji turi. Ir vienas kitą mylėti tik tereiškia, kad jam lengviau yra tam meilę teikti. Tas, kurs tikrai myli, myli vistiek, kaip mylimasis ar mylimoji į tai atsiliepia. Bet yra toks gyvenimo dėsnis, kad tikroji meilė visumet ir sužadina kitame tokią jau meilę.“
– Vydūnas, 1928m.