2017 metų balandžio 23 dieną Šakiuose vyks naujo mero rinkimai. Pasirinkimas – 5 kandidatai, su kuriais ir siūlau susipažinti. Kadangi ir pats esu kilęs iš šio krašto, tai visai įdomu susipažinti su iškiliausiais vietos politikais, kurie turi drąsos prisiimti atsakomybę už Šakių krašto valdymą ir plėtrą. Informacija paimta iš Vyriausios rinkiminės komisijos.

1. Raminta Bastytė. Kandidatę iškėlė – Lietuvos socialdemokratų partija.

UŽ BŪTINUS POKYČIUS MŪSŲ KRAŠTE – ŠAKIUOSE IR VISAME RAJONE.

Turiu didelę svajonę ir tikiu, kad mūsų socialdemokratų bendruomenei pavyks sutelkti Šakių kraštui neabejingą plačiąją bendruomenę, suburti įvairių sričių specialistus, savo kraštą mylinčius patriotus, kurie dega noru prisidėti savo idėjomis ir darbais prie rajono virsmo iš agrarinio krašto į kuriančią, susitelkusią zanavykų bendruomenę, kurioje visiems mums būtų gera gyventi ir kurti.

Kviečiu prisidėti prie mūsų rajone būtinų pokyčių:
• Švietimo sistemos efektyvumo didinimo.
• Socialinės atskirties mažinimo.
• Verslumo ir investicijų skatinimo.
• Savivaldybės įmonių, įstaigų, turimo turto ir jų veiklos efektyvaus valdymo.
Pasisakau už:
• Vaikų darželio įsteigimą Lekėčiuose bei modernias ir saugias erdves viso rajono vaikų darželiuose ir dienos centruose, didesnį šių paslaugų prieinamumą.
• Atsakingesnį dėmesį ir pagalbą neįgaliesiems ir pagyvenusiems žmonėms.
• Visavertę rajono kultūrą.
• Turizmo paslaugų kokybę ir įvairovę.
• Smulkiųjų ūkininkų rėmimo programos parengimą.
• Paramą bendruomenių bei jaunimo projektams ir iniciatyvoms.
• Sveiką ir aktyvią gyvenseną, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimą, sporto aikštynų modernizavimą rajone.
• Efektyvesnę rajono kelių priežiūrą ir tvarkymą, spartesnį žvyrkelių išasfaltavimą.
• Praplėstas ir sutvarkytas automobilių stovėjimo aikšteles prie Šakių gydymo įstaigų.

Noriu pabrėžti, kad gražesnį ir jaukesnį savo kraštą kursime mes visi, ne aš viena. Jei trokštame pokyčių, turime nebijoti keistis patys ir keisti mus supančią aplinką. Pasitikėkime vieni kitais, konkuruokime savo idėjomis ir ieškokime būdų bei priemonių būtinoms permainoms įgyvendinti.

2. Vidas Cikana. Kandidatą iškėlė – Lietuvos centro partija.

PATIRTIS IR KŪRYBIŠKUMAS – TAI, KO REIKIA ŠIANDIEN!

Ekonomika:
• Skatinti darbo vietų kūrimą, kuriant smulkiam ir vidutiniam verslui palankią vietos mokesčių politiką
• Daryti įtaką Žemės ūkio ministerijai, kad nenaikintų smulkiųjų ūkininkų
• Skatinti perdirbamosios pramonės, smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą
• Siekti, kad vietos kelių remontui turėtume savo asfalto gamybos cechą
• Siekti atkurti Gelgaudiškyje plytų gamybą, naudojant naujas technologijas
• Infrastruktūra:
• Inicijuoti vietinių nerūdinių medžiagų išteklių paieškas, kad galėtume pigiau tvarkyti rajono kelius
• Kaimo vietovėje remti privačią iniciatyvą statant rekreacijos, sporto, kitus statinius
• Pasirūpinti dviračių takų įrengimu
• Kartu su regionine ir valstybine kelių direkcija pabaigti kelio Šakiai – Kaunas rekonstrukciją

Socialinė sritis:
• Ypatingą dėmesį skirti vaikų skurdo mažinimui
• Užtikrinti pagalbą silpniausiems, skurdą ir socialinę atskirtį kenčiantiems bendruomenės nariams
• Remiantis gerąja skandinavų patirtimi, sumažinti rajone alkoholio vartojimą; užtikrinti profesionalią pagalbą alkoholizmu sergantiems ir jų šeimoms, padedant sugrįžti į visuomenės gyvenimą
Kultūra:
• Tinkamai įamžinti Holokausto aukų atminimą, bendradarbiaujant su žydų bendruomene
• Sudaryti sąlygas meninei kūrybai, saugoti kultūros paveldą, vystyti kultūrinį turizmą
• Plėtoti kultūrinius, verslo ryšius su kitomis tautomis

Savivalda:
• Prieš priimant sprendimus tartis su visuomene, socialiniais partneriais, visomis politinėmis jėgomis, dirbančiomis Šakių krašto žmonėms
• Didinti seniūnų gebėjimus savarankiškai valdyti seniūnijų biudžetines įstaigas
Jaunimas:
• Stabdyti jaunimo emigraciją, kuriant patrauklų rajono gyvenimą
• Ugdyti jaunąją kartą gyventi sveikai ir kūrybingai, parodant alternatyvą agresijai, patyčioms, dvasinei degradacijai

3. Dinara Gudaitienė. Iškėlė – Darbo partija.

UŽ KLESTINTĮ ŠAKIŲ RAJONĄ!

Noriu dirbti, o ne būti mere!
Politikoje nesu naujokė, gerai pažįstu rajoną, du metai kaip dirbu rajono Tarybos nare, daug bendravau su rajono žmonėmis, matau jiems aktualias problemas. Manau, kad žmonės mato mano aktyvumą, vertina mano siekį ne būti Tarybos nare, bet dirbti Tarybos nare.

Savivaldybės mero rinkimai – tai didžiulė atsakomybė tiems, kurie renkami, ir tiems, kurie juos renka. Vietos valdžia yra arčiausiai vietos gyventojo, šeimos ir bendruomenės. Todėl svarbiausia mūsų rajono piliečių teisė – pasirinkti geriausiai jam, bendruomenei ir viešajam interesui atstovaujantį Šakių rajono savivaldybės merą.

Būdama Šakių rajono mere, spręsiu jūsų problemas ir vykdysiu jūsų man pavestus darbus:
Šakiai bus patrauklus investuotojams rajonas! Remsiu verslą, kuriantį naujas darbo vietas. Sudarysiu palankias sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti, rasiu naujų galimybių investicijoms pritraukti.
Šakiai bus sveikas ir darbingas rajonas! Užtikrinsiu sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, socialinių paslaugų plėtrą – ypač kaimo žmonėms. Tobulinsiu pacientų registravimo tvarką.

Už Šakius – išsilavinusių, kultūringų žmonių rajoną, perspektyvų jaunam žmogui! Pasirūpinsiu iki šiol nerenovuotų švietimo ir kultūros įstaigų, sporto infrastruktūros atnaujinimu.

Už saugų, švarų ir ekologišką rajoną! Tvarkysiu labiausiai apleistas Šakių miesto gatves ir rajono vietinės reikšmės kelius. Spręsiu automobilių statymo daugiabučių kiemuose problemas. Įrengsiu iki šiol tamsoje skendinčių mieste ir kaime apšvietimą.

Už Šakius, valdomus skaidriai ir efektyviai! Sieksiu įvairių lygių valdžios institucijų kompetencijos, darbo kokybės, atsakingumo, skaidrumo. Reikalausiu efektyvaus Šakių rajono savivaldybės įmonių darbo ir rezultatų siekimo.

4. Raimondas Januševičius. Kandidatą iškėlė – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga.

ZANAVYKŲ KRAŠTĄ KURKIME KARTU

Šakiuose gimiau ir užaugau, vėliau keliavau dirbau skirtingose pasaulio šalyse, tačiau ši vieta man brangiausia. Suprantu, kad visam Šakių rajonui reikia permainų, tačiau vienas jų neįgyvendinsiu ir būdamas vienu iš jūsų esu pasiruošęs prisiimti atsakomybę – skatinti permainas mūsų krašte. Tikiu, kad dirbdami kartu įgyvendinsime šiuos svarbiausius darbus.

Švietimas:
• Kiekvienas mažasis mūsų rajono gyventojas privalo turėti vietą darželyje ir mokykloje.
• Moksleiviams būtinos geresnės mokymosi sąlygos ir stipri materialinė bazė.
• Sudaryti sąlygas vaikams pasiekti namus po papildomų užsiėmimų.

Viešosios paslaugos:
• Savivaldybės administracija turi veikti vieno langelio principu.
• Pradėti ir nauji projektai padedant savivaldybės instancijoms, turi būti laiku pradėti įgyvendinti.
• Komunalinio ūkio efektyvumas turi būti proporcingas mokamai kainai.
• Naujam verslui kurtis turi būti pašalintos visos kliūtys, o administracija turėtų parengti verslo vystymo galimybių gaires.

Socialinė rūpyba:
• Rajono socialiniai darbuotojai turi būti tinkamai motyvuojami ir nuolatos kelti kvalifikaciją tam, kad galėtų geriau ir operatyviau spręsti Šakių rajono gyventojų problemas.
• Skubiai privalome paruošti šeimas, kurios galėtų priimti iš grėsmę keliančios aplinkos perkeltus vaikus.
• Skirti pakankamą dėmesį senjorams ir išplėsti lankomosios priežiūros paslaugas.

Infrastruktūra:
• Kiekviename miestelyje arba daugiabučių bendruomenėje turi atsirasti po modernią vaikų žaidimų aikštelę.
• Namų renovacija privalo vykti žymiai sparčiau.
• Šakių rajono kelių asfaltavimas privalo vykti sparčiau.

5. Edgaras Pylipaitis. Kandidatą iškėlė – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai.

IŠGIRSIU KIEKVIENĄ

Šiuo šūkiu noriu užtikrinti, kad mano ir visos komandos darbai bus paremti įsiklausymu ir dialogu su visais mūsų bendruomenės nariais, kviečiant ir telkiant bendram darbui, vadovaujantis viešumo, skaidrumo ir sąžiningumo principais.

Nuo 2015 metų dirbu Šakių rajono mero pavaduotoju, man priskirtos kuruoti švietimo, kultūros ir socialinės paramos sritys.

Ką jau pavyko nuveikti:
• Kartu su frakcijos kolegomis ir koalicijos partneriais pirmieji Lietuvoje inicijavome, kad kiekvienam Šakių rajono naujagimiui būtų skiriama 200 eurų išmoka.
• Keturioms vaikus globojančioms rajono šeimynoms skyrėme po socialinio darbuotojo padėjėjo etatą. Šeimynų mamos pagaliau turi laisvo laiko ir sau.
• Griškabūdžio – Kudirkos Naumiesčio krašto neįgaliesiems Paluobių daugiafunkciame centre atidarytas dienos centras.
• Įsteigtas Šakių Trečiojo amžiaus universitetas.
• Įvykdyta kultūros ir meno darbuotojų atestacija.
Būtiniausi ir neatidėliotini darbai:
• Lekėčiams – daugiafunkcis centras su ikimokykliniu ugdymu ir kultūrines bendruomenės reikmes tenkinančiomis erdvėmis.
• Esamų ikimokyklinio ugdymo įstaigų modernizavimas, neformaliojo ugdymo ir vaikų užimtumo plėtra.
• Verslui palankios aplinkos kūrimas.
• Sveikatos priežiūros politikos peržiūrėjimas.
• Būtiniausių socialinių paslaugų užtikrinimas.
• Bendruomenių ir seniūnaičių vaidmens stiprinimas, krašto lyderių ugdymas.

Kartu pasirūpinkime geresniais darbais, geresniu išsilavinimu vaikams, oresne senatve tėvams, stipria ir sveika kaimynyste bei gražesniais namais!

Įrašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *