Sąmoningi santykiai: Tikra meilė neturi atvirkščios pusės

Sąmoningi santykiai – tai toks tarpusavio santykis tarp žmonių (sąmoningų būtybių), kuomet komunikacija vyksta ne proto sistemos (EGO), bet vidinės esybės lygmeniu. Tai reiškia, kad ryšys yra mezgamas, palaikomas ne per egoistinių norų, troškimų bei vertinimo sistemą, bet per iš kūno gilumos sklindantį pojūtį.

Meilė. Kaip aš suprantu šį žodį

Meilė tai visų pirma toks gražus žodis kuris dažniausiai simbolizuoja dviejų jausmų apibūdinimą – romantinė meilė ir besąlygiška meilė. Šios dvi meilės viena kitai neprieštarauja, tačiau nebūtinai „eina”’kartu. Dėl romantinės meilės turbūt viskas aišku. Žmonės susižavi vienas kito kūnais, mintimis, poelgiais ir tt. Jos trukmė priklauso nuo įvairių faktorių. Pvz su laiku tas žmogus […]

Vydūnas apie meilę

“Kalbėdami apie meilę, žmonės turi omeny įsigeidimą. Meilės jie beveik visai nepažįsta. Ji tėra tik retas svečias pasaulyj. Įsigeidimo visur matyti. Kurs į bet ką įsigeidęs yra, nori tą sau turėti, nori ir iš jo sau naudos, smagumo, pasimėgimo. Pats jausdamas savyj trūkumą, žmogus tiki, kad kitasai tąjį pripildys. Kurie vienas antrą tikrai myli, nieko […]

Citata iš “Menas mylėti”, A. Ilgevičienė, 2011

“Tas, kuris atsiliepia į savo antrosios, kažkada prarastosios dalies šauksmą, atsiveria naujoms sąmonės platumoms. Tos platumos skverbiasi į juos abu, užpildo ir sustiprina tam, dėl ko šis susitikimas įvyko. Įsitvirtinęs Tikrumas atveria Meilės erdves, dovanojančias Išmintį ir Tiesos Žinojimą. Dvi atsivėrusios širdys susilieja ir tampa kosmine širdimi, kurioje gyvena visas kosmosas su visais pasauliais. Tokiomis […]