Tikroji lyderystė

„Ly­de­riais ne­gims­ta­ma, ly­de­riais tam­pa­ma. Kiek­vie­nas ga­li­ tap­ti ly­de­riu, jei to­bu­lin­s sa­vo cha­rak­te­rį, dory­bes ir elg­se­ną. Ly­de­rys­tė – tai gy­ve­ni­mo tiks­las, tai bu­vi­mas sa­vi­mi.” – Alek­san­dras Ha­var­das.

Būtent tokiais žodžiais „Dora lyderystė“ knygos autorius bei tokio pat pavadinimo instituto įkūrėjas, Alek­san­dras Ha­var­das, įvardijo lyderystės sąvoką.

“Tikroji lyderystė” projekto iniciatoriai pritaria šioms A.Havardo mintims, nes lyderystę taip pat supranta, kaip laisvę būti tikruoju savimi. O kas tas tikrasis aš..? Atsakymą į šį klausimą ir padės atrasti “Tikroji lyderystė” projekto komanda.

“Tikroji lyderystė” projekto tikslas – padėti žmogui susivokti savyje bei gebėti kurti draugišką, pozityvų santykį su jį supančia aplinka.

Pagrindiniai projekto akcentai:

1. Pažink savo “turinį”:

  • Atpažink savo EGO, savo iliuzijas ir silpnybes.
  • Atpažink savo stipriąsias puses, gebėjimus ir talentus.

2. Išgrynink savo tikruosius gyvenimo prioritetus ir atitinkamai skirk laiko, dėmesio bei energijos jų įgyvendinimui.

3. Kitą priimk kaip save. Kaip vertybę, kaip unikalią būtybę. Priimk ir leisk jam būti savimi. Leisk jam skleistis gražiausiomis savo spalvomis. Būk atviras ir nuoširdus viskam, kas tave supa. Tikroji lyderystė – dalijimasis tuom, ką turi vertingiausio.

Projekto vykdymas:

Organizuojame seminarus, mokymus, diskusijas, stovyklas bei konsultuojame individualiai. Dėl detalesnės informacijos kviečiame susisiekti žemiau nurodytais kontaktais.

Projekto vykdytojai:

Laisvydas Gudaitis, info@laisvydas.lt, +370 657 84717.

Tomas Kasiulynas, tkasiulynas@gmail.com, +370 601 24943.

Įvertink!

5 žvaigždučių vertinimas yra jums iš kairės pusės, o link dešinės pusės - mažėjančia tvarka iki 1.

Dar nėra vertinimų